Mobil ürünlerimizi kullanan emekçiler, gerekli hijyen ihtiyaçlarını yerine getirmeleri adına oldukça memnun kalmaktadırlar. Sezonluk bazı işlerde, insanların evlerine gitmeleri oldukça zorlaşır. Bu durumda barınma, lavabo, tuvalet ve duş ihtiyaçlarını bulundukları alanda karşılamaları gerekir. Belirli molalarda yemek saatinden önce özellikle lavabo ihtiyacı çok önemlidir. Hijyen, insan sağlığı ve çevre temizliği adına bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulur.

Şantiyelerde Kullanılan Mobil Ürünler

Şantiyelerde bazen az bazen çok sayıda işçinin çalışır. Bu durumda uzun süren ve belirli tarihlere kadar teslimi gereken projeleri yetiştirmek adına, çalışanların evlerine gitmesi mümkün olmaz. Bölgesel olarak evlerinden uzak kalan işçilerin sağlıklı bir çalışma süresi geçirmesi için, bazı koşulların iyileşmesi gerekir.

Şantiyelerde;

  • Mobil duş
  • Trabzon mobil tuvalet
  • Mobil lavabo
  • Mobil pisuar
  • Çalışma alanını sınırlandırmak adına mobil çit

Bu ürünlerimiz şantiyeler için oldukça önemlidir. Atık su ve temiz su ayrımının olduğu ürünlerimizde daha temiz koşullarda çalışma süresini tamamlamak için inşaat firmaları tarafından tedarik edilir.

Mevsimlik İşlerde Mobil Ürün Kullanımı

Bazı işler mevsimliktir ve çalışmak adına her ilden kişi çalışmaya gelir. Bu durumlarda işveren tarafından gerekli koşulların sağlanması gerekir. İşveren bir devlet kurumu olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir. Böyle durumlarda mevsimlik işçilerin yaşam kalitesini yükseltmek, iş verimliliği bakımından önemlidir. Çay toplama, fındık toplama, pamuk toplama gibi işlemler geniş çaplı yapılan mevsimlik işlerden birkaçıdır. Aynı zamanda ormanda çalışan işçiler için de bazı kamu kurumları tarafından Trabzon kiralık tuvalet talep edilir.

Film Set Çalışanları

Film çekimleri sadece oyunculardan ibaret değildir. Birçok ilde çekilebilen ve her koşulda devam eden bazı filmlerde çalışan ekip, buz dağının görünmeyen yüzüdür. Işık ekibi, kamera ekibi, ses ekibi, yönetmen, sanat ekibi, oyuncular, hizmetliler ve daha birçok çalışan ekip içerisinde yer alır. Bu nedenle mobil ürünlerin neredeyse tamamının ihtiyaç duyulduğu iş alanlarıdır.

Film Setlerinde Hangi Mobil Ürünler Gerekir?

Film setlerinde ihtiyaç duyulan mobil ürünlerimiz; karavan kulis, mobil tuvalet, mobil pisuar, mobil lavabo, konteyner tuvalet, çöp toplama konteyner, Trabzon karavan tuvalet ve mobil duş ürünlerimizdir.